Cesta za uměním... a vírou

Svatý Jakub z Marky se narodil v Monteprandone v roce 1393.

Po smrti otce, ve věku pouhých sedmi let, zahájil své studium u svého strýce kněze v městečcích Offide, Ascoli Piceno a v Perugi, kde dosáhl vysokoškolského vzdělání v oblasti práva. V Toskánsku otevřel notářské a soudní studium. Po ukončení právní kariéry, byl v úzkém přátelství s Františkány. V červenci roku 1416 vstoupil do řádu Františkánů v Assisi. Svým učitelem a  duchovním vůdcem San Bernardinem ze Sieny byl zvolen knězem kláštera ve Fiesole. Zasadil se o zamezení lichvy a dal podnět k šíření zastaváren, nechal rovněž postavit nemocnice, studny, veřejné nádrže, kláštery, mezi nimiž klášter ve svém rodném městě v roce 1473.  Jeho apoštolát se odehrával také v Dalmácii, na Slovensku,v Bosně, v Rakousku, Maďarsku a v Čechách. Zemřel v roce 1476 v Neapoli. V roce 1624 byl blahořečen a prohlášen za svatého. Jeho ostatky se nacházejí v kapli Sv. Jakuba “Capella San Giacomo”, uvnitř “jeho vlastního” Františkánského kláštera “Santa Maria delle Grazie” v Monteprandone. Kromě jeho rodného domu, Monteprandone schraňuje dodnes část z 800 svazků knihovny založené v kapli Sv. Jakuba, 60 Zákoníků z XIV. a XV. století a jeden z X. století. Mimořádně krásné jsou zákoníky “codici miniati”a čtyři rukopisy. Velmi zajímavý je také dopis Sv. Jakuba, z roku 1455 zaslaného Capestranem Sv. Janovi. Zákoníky jsou vystaveny veřejnosti v “Palazzo Parissi”

 

 

Loreto

je poutním cílem ale také městem umění, víry a zbožnosti. Loreto je hned po Katedrále svatého Petra v Římě nejdůležitějším svatým místem věnovaným Madoně. Uvnitř baziliky je uschován Svatý dům z Nazaretu s černou Madonou.

 

Svatý otec Pio

San Giovanni Rotondo, místo kde žil svatý otec Pio, místo určené rozjímání a motlitbě hostí každoročně největší počet poutníků z celé Evropy. Vystavené ostatky jsou další výzvou k motlitbě ke Svatému, jež věnoval svůj život lásce k víře.

 

Svatyně “Madonna dell’Ambro”

Nazývaná také “malé Sibillínské Lourdes”, byla vybudována v rokli a je velmi působivým místem podél řeky Ambro poblíž Montefortino. Založena před rokem 1000 je jednou z nejstarších svatyní v regionu Marche. Velmi uspokojivý scénář nabízí Národní park v pohoří “Monti Sibillini” hory, příroda a čisté ovzduší. Na náhrobním kamenu, jež se ukrývá za oltářem kaple, je napsána historie, jež je jeho původem: “v květnu roku tisíc, se  na této posvátné skále zjevila  Svatá Panna Marie jedné prosté pastevkyni jmenované Santina, němé od jejího zrození…”  Poutní místo a místo shledání jako například oslava Madony z Ambry v květnu a oslava snoubenců v srpnu.

 

Svatá Rita z Cascia

Bazilika Svatyně S. Rita nabízí všem jejím návštěvníkům významnou příležitost k rozjímání a  modlitbě. Životní silou Svaté Rity byla láska, jež ji byla vždy vůdkyní. Nesmírná ochota k odpuštění, přání míru a její schopnost prožívat utrpení. Žákyně blahoslaveného Simona z Cascia, jež odpočívá po jejím boku, byla okouzlena Svatým Nikolou z Tolentina. Rita představuje slávu jedné augustovské rodiny, jež pokračuje ve svém díle ve svatyni “Santuario di Cascia” , která byla obnovena a obohacena v polovině minulého století o blahoslavenou Marii Teresu Fasce, představenou kláštera, odpočívající rovněž po boku Rity.